Sekretesspolicy

Sekretesspolicy
Webbplatser och elektroniska formulär
Sekretesspolicy
Registrarens informationsdokument
19.5.2023

1. Registrator
Företag: Oy Polishine Ab
Personnummer: 2311117-6
Adress: Mästasvägen 2
Postnummer: 68600
Postkontor: Jakobstad
Telefonnummer: +358 (0) 40 668 8113
Mejladress: richard.holm@polishine.fi

2. Den person som handlägger registerärenden
Företag: Oy Polishine Ab
Namn: Richard Holm
Adress: Mästasvägen 2
Postnummer: 68600
Postkontor: Jakobstad
Telefonnummer: +358 (0) 40 668 8113
Mejladress: richard.holm@polishine.fi

3. Syfte med registrets användning
Insamlade personuppgifter används:
Respondenternas personuppgifter skapas i registret genom att fylla i formulär för elektroniska transaktioner och kundfeedback och kontaktförfrågningar. De personuppgifter som lagras i formulären används endast för det ändamål för vilket kunden har fyllt i formuläret.
När du fyller i formuläret är det värt att notera att personnummer eller annan konfidentiella information inte ska anges, förutom de blanketter där det efterfrågas.

4. Underlag för datainsamling och bearbetning
Bolagets rättsliga grund för att behandla personuppgifter är den registrerades samtycke till detta när personen skickar formuläret till företaget med de uppgifter de fyllt i på hemsidan.

5. Datainnehåll i registret
Följande information samlas in från kunden i onlineformuläret:

Namn*
E-post*
Telefonnummer*
Användningsändamål (kryssa i rutorna):

• processindustrin
• båtindustrin
• läkemedelsindustri
• livsmedelsindustrin
• plastindustrin
• bilindustrin
• 3d-utskrivning
• dekorativ polering
• annat
lediga meddelandefält
Skickar en bilaga
Blanketterna skickas till: robert.holm@polishine.fi

6. Regelbundna informationskällor
Registeruppgifterna erhålls direkt från kunderna vid sändning av blanketten.

Vi samlar även in information relaterad till användningen av vår webbplats med Google Analytics-tjänsten, du kan hitta mer information om tjänsten på webbplatsen: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=fi. Om du vill förhindra att Google Analytics samlar in information om sidorna du läser kan du använda tillägget Google Analytics Opt-Out, som du hittar på: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

7. Personuppgiftsbiträden
VD Richard Holm och försäljningschef Robert Holm behandlar informationen på kontaktformuläret och elektroniska transaktionsformulär.

8. Regelbundna dataöverföringar och dataöverföringar utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Vissa av de externa tjänste- eller mjukvaruleverantörer som används av företaget kan lagra data utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Om data överförs till Googles servrar i USA och lagras där är det amerikanska företaget Google LLC certifierat för Privacy Shield-arrangemanget i enlighet med dataskyddsavtalet mellan EU och USA. Läs mer om Privacy Shield-arrangemanget på webbplatsen: https://www.privacyshield.gov/welcome.
Information lämnas ut till myndigheterna i fall som krävs enligt lag, till exempel vid utredning och förebyggande av övergrepp.
Oy Polishine Ab har rätt att överföra personuppgifter till tredje part i samband med ett företagsförvärv, fusion eller annat affärsarrangemang.

9. Användning av cookies
På vår hemsida använder vi s.k cookie-funktion, dvs cookies. En cookie är en liten textfil som kan skickas till användarens dator och lagras där, vilket gör det möjligt för webbplatsadministratören att identifiera besökare som besöker webbplatsen ofta, för att underlätta inloggningen för besökare på webbplatsen och för att möjliggöra sammanställning av sammansatta information om besökarna. Med hjälp av denna feedback kan vi ständigt förbättra innehållet på våra sidor. Cookies skadar inte användarnas datorer eller filer. Vi använder dem på ett sådant sätt att vi kan erbjuda våra kunder information och tjänster enligt var och ens individuella behov.

Innehåll inbäddat eller länkat från andra webbplatser
Webbplatsen kan ha inbäddat innehåll eller länkar till andra webbplatser (till exempel videor, bilder, artiklar, ett mötessystem, ett formulär som öppnas på en annan sida, etc.). Att öppna inbäddat innehåll som importerats från andra webbplatser / eller flytta från en webbplats till innehåll på en annan webbplats är jämförbart med att en besökare besöker en tredje parts webbplats. Dessa webbplatser kan samla in information, använda cookies, bädda in spårningscookies från tredje part och övervaka interaktioner med inbäddat innehåll. Vi är inte ansvariga för innehållet eller sekretesspraxis på dessa webbplatser.
Om tredjepartscookies används på sajten kan du läsa mer om dem i cookiepolicyn på sajten och få mer information om hur du kan neka cookies i cookieinställningarna.

10. Lagringsperiod för personuppgifter
De personuppgifter som samlas in i formulären på webbplatsen lagras endast vid behov.

11. Registerskydd
Uppgifterna överförs via en säker anslutning till e-postservern. Registraren sköter lagringen av registret och de uppgifter som finns i det i enlighet med god databehandlingssed.

Vi använder Google reCaptcha-tjänsten på våra sidor för att verifiera att användaren av formuläret är en riktig person och för att undvika värdelösa (spam) meddelanden från bots. Användning av tjänsten kräver att du skickar din IP-adress och eventuellt annan data till Google. Användarens IP-adress skickas till Googles servrar i anonymiserad form. Genom att använda formuläret accepterar du de villkor som Google har satt för användningen av reCaptcha. Du kan läsa mer om Googles integritetspolicy på webbplatsen: https://policies.google.com/privacy?hl=fi#infocollect.

Du kan bekanta dig med sekretess- och säkerhetsprinciperna för Google Analytics som används på vår webbplats på: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
Vår webbplats använder också analysverktyget Lead Forensics, som identifierar företag som besöker vår webbplats. Du kan se Lead Forensics sekretesspolicy på: https://www.leadforensics.com/privacy-policy/ och https://www.leadforensics.com/data-compliance/.

Manuellt material
Vi lagrar inte materialet manuellt.

12. Automatiskt beslutsfattande
Automatiserade individuella beslut (artikel 22 i EU:s dataskyddsförordning) fattas inte.

13. Den registrerades rättigheter
Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om denne som har lagrats i personuppgiftsregistret. En skriftlig besiktningsbegäran ska skickas undertecknad till ansvarig för registerärenden.
Den registrerade har rätt att kräva rättelse eller radering av felaktiga eller inaktuella uppgifter eller överföring av uppgifter från ett system till ett annat. Han har också rätt att begränsa eller invända mot behandlingen av sina uppgifter i enlighet med artiklarna 18 och 21 i EU:s dataskyddsförordning.
Den registrerade har rätt att återkalla det tidigare lämnade samtycket till databehandling eller att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten om ärenden som rör behandlingen av dennes personuppgifter. Den registrerade har också rätt att neka användningen av sina uppgifter för direktmarknadsföringsändamål.
Förbudsbegäranden och ytterligare information relaterad till marknadsföring:
richard.holm@polishine.fi

14. Uppdateringar av denna sekretesspolicy
Vi kan uppdatera denna integritetspolicy då och då.

© 2022–2023 Oy Polishine Ab